Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Fundusze Europejskie

Piekarnia-Cukiernia Natura Zbigniew Piskorski realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Dotacja na kapitał obrotowy dla Piekarnia-Cukiernia Natura Zbigniew Piskorski.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w skutek epidemii COVID-19.

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nr naboru: POIR.03.04.00-IP.03-00-001/20 


Wartość projektu: 280293,09 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 100%.


Cel finansowania: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.


PLANOWANE EFEKTY: Niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie sierpień-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w najtrudniejszym jak do tej pory okresie trudności finansowych, które zaistniały wskutek pierwszej fali pandemii COVID-19, mają przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.